Portret.JPGOnder de naam AGrund.informatiespecialist ondersteun ik organisaties als zelfstandig ondernemer op freelance basis bij het inrichten van hun informatievoorziening. Dit stelt mij in staat om klanten volledig onafhankelijk te adviseren.

 

Afsluiter.JPG

 

Het succes van veel organisaties wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de informatievoorziening. Belangrijke indicaties voor die kwaliteit zijn de aansluiting van de informatievoorziening op de bedrijfsprocessen, en het gemak waarmee wijzigingen in de informatievoorziening kunnen worden doorgevoerd. Organisaties moeten zich immers kunnen ontwikkelen in een steeds sneller veranderende wereld. Hier vinden Agile-methoden als SCRUM een belangrijke toepassing. Kenmerkend hierbij is dat requirements niet lang van tevoren in steen gebeiteld worden, maar zo kort mogelijk voor realisatie in kleine, relatief autonome teams worden geanalyseerd. Dit zorgt voor een maximale flexibiliteit, en voorkomt dat functionaliteit gerealiseerd wordt waarvan de requirements al verouderd zijn. AGrund.informatiespecialist helpt u graag om dit ook in uw organisatie succesvol toe te passen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van proces- en requirements¬analyse, of door het invullen van de rol Product Owner.

 

In organisaties waar door meerdere teams een of meer gerelateerde applicaties worden (door-)ontwikkeld is behoefte aan een structuur waarin deze teams “aligned” kunnen werken, zonder in te leveren op de voordelen van een agile werkwijze. Hier wordt op ingespeeld door scaling-methoden zoals SAFe. Dit framework verschaft een structuur om een groot aantal teams inhoudelijk te sturen op het leveren van zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de organisatie, door oplossingen te realiseren die bijdragen aan het behalen van de  belangrijkste bedrijfsdoelstellingen. AGrund.informatiespecialist kan hiertoe in uw organisatie de inrichting van product management en/of portfolio management verzorgen.

 

Concreet levert AGrund.informatiespecialist diensten op de volgende gebieden:

 

v  Requirementsontwikkeling en -beheer

v  Procesanalyse

v  Informatiearchitectuur

v  Agile / SCRUM

v  Product management

v  Portfolio management

 

De aard van de dienstverlening varieert naar uw behoefte. Zo kunt u ervoor kiezen om de betreffende werkzaamheden door AGrund.informatiespecialist te laten uitvoeren, of u hierbij laten adviseren. Training en/of begeleiding van uw eigen personeel bij uitvoering van deze werkzaamheden behoort ook tot de mogelijkheden. Ik hoor graag hoe ik u van dienst kan zijn.

 

Vanaf september 2014 heb ik mij aangesloten bij 4Synergy, een netwerk van zelfstandige, onafhankelijke professionals. Dit geeft ons extra mogelijkheden om onze gezamenlijke kennis te bundelen, en zo nog meer waarde voor onze klanten te leveren.

 

Arno Grund