v Context

De kwaliteit van informatiesystemen wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de requirements. Dit is al in talloze onderzoeken aangetoond. Diezelfde onderzoeken laten zien dat het nogal eens mis gaat; requirements zijn te vaak:

       onvolledig;

       onjuist;

       strijdig;

       onvoldoende specifiek;

       onnodig beperkend voor de oplossing.

Het analyseren, formuleren en valideren van requirements is dan ook een taak voor ervaren specialisten, die een requirement kunnen terugbrengen tot de essentie, en die in staat zijn deze over te brengen op de ontwikkelaars. Het gaat er immers niet om om te krijgen wat je letterlijk hebt gevraagd, maar om te krijgen wat je graag had willen hebben.

v Requirementsontwikkeling

AGrund.informatiespecialist inventariseert samen met de gebruikersorganisatie de werkelijke eisen en wensen aan uw informatievoorziening. Daarbij worden de requirements gecontroleerd op volledigheid, eenduidigheid en consistentie, zodat ze de bruikbare basis worden voor het realisatietraject. Het maakt daarbij niet uit of het om maatwerkontwikkeling gaat of om de implementatie van een standaardpakket.

Gedurende het realisatietraject staat AGrund.informatiespecialist u ter zijde

 

bij het inhoudelijk –op basis van de requirements– aansturen van de leverancier. Zodat u er gerust op kunt zijn datgene te krijgen wat u graag had willen hebben.

v Resultaat

Requirementsontwikkeling levert de volgende resultaten op.

Verantwoording en afbakening

Globale beschrijving van de belangrijkste requirements die door het informatiesysteem worden ingevuld. Hierbij wordt aangegeven op welke wijze de invulling van elk requirement bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen, en/of welke knelpunten in de huidige informatievoorziening erdoor worden opgelost.

Gegevensmodel

Gestructureerd overzicht van de gegevens die door het informatiesysteem moeten worden ontsloten, inclusief de definities van die gegevens.

Requirements

Gedetailleerde beschrijving van de eisen en wensen aan het informatiesysteem. Dit betreft zowel functionele eisen als niet-functionele eisen zoals performance en beveiliging.

Requirements Traceability Matrix

Vastlegging van de onderlinge relaties tussen requirements. Dit hulpmiddel maakt het mogelijk om snel vast te stellen welke gevolgen het wijzigen van een requirement heeft voor het ontwerp. Ook wordt het gebruikt bij het uitvoeren van volledigheid- en consistentiecontroles.

 

Requirementsontwikkeling.JPG

Adres:                      AGrund.informatiespecialist

                                  Zwaluw 5

                                  2986 BE  Ridderkerk

Tel:                            +31 (0)6 5253 9928

Internet:                  www.agrund.info

E-mail:                      info@agrund.info

KvK Rotterdam:      24434182