v Context

In veel organisaties bestaat de informatie-voorziening uit een complex geheel van applicaties, middleware en hardware. Het aantal koppelingen hiertussen is vaak groot, en niet zelden ontbreekt een actueel overzicht van het applicatielandschap. Toch wordt vaak in verschillende projecten gewerkt aan wijzigingen op de informatievoorziening.

Om te voorkomen dat geld wordt weggegooid doordat projecten tegenstrijdige doelen nastreven, is het zaak om de informatie-doelstellingen voor de organisatie als geheel te definiŽren en zichtbaar te maken, en daarmee gericht kaders te scheppen voor afzonderlijke projecten. Het is immers belangrijk om dingen goed te doen, maar nog veel belangrijker om de goede dingen te doen. Een goede informatieplanning zorgt voor de juiste focus.

v Informatieplanning

AGrund.informatiespecialist begeleidt u bij het ontwikkelen van een informatiebeleid. Missie en bedrijfsdoelstellingen van de organisatie worden vertaald naar informatiedoelstellingen. Vervolgens wordt de informatiearchitectuur bepaald die deze informatiedoelstellingen het best ondersteunt. AGrund.informatiespecialist werkt het migratiepad uit waarlangs de gewenste situatie bereikt wordt. Op basis hiervan worden de projecten gede-finieerd die deze overgang zullen bewerkstelligen.

Informatieplanning is geen eenmalige activiteit. Periodiek moet worden gecontroleerd of de informatiedoelstellingen nog in lijn zijn met de

 

bedrijfsdoelstellingen. Informatieplanning maakt dan ook deel uit van de bedrijfsplanningscyclus. AGrund.informatiespecialist adviseert u hoe u dit kunt organiseren.

v Resultaat

Resultaat is een nieuw of bijgesteld informatieplan, waamee u uw ICT-investeringen effectiever maakt en meer rendement laat opleveren.

In het informatieplan zijn de volgende onderdelen opgenomen.

Informatiedoelstellingen en -beleid

Beschrijving van de doelstellingen die met de informatievoorziening worden nagestreefd, en hun relatie met de bedrijfsdoelstellingen. Definitie van het beleid ten aanzien van specifieke aspecten van informatiesystemen, zoals toepassing van standaarden; beveiliging.

Huidige informatievoorziening

Beschrijving van de informatie-architectuur in de huidige situatie. Daarbij wordt aangegeven hoe deze de bedrijfsprocessen ondersteunt, en welke knelpunten daarbij worden ervaren.

Gewenste informatievoorziening

Beschrijving van de informatie-architectuur in de gewenste situatie.

Migratie

Uitwerking van de stappen via welke naar de gewenste informatiearchitectuur gemigreerd wordt. Per stap wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren projecten, de beoogde projectresultaten en de totale informatie-architectuur na die stap.

 

 

Informatieplanning.JPG

Adres:††††††††††††††††††††† AGrund.informatiespecialist

††††††††††††††††††††††††††††††††† Zwaluw 5

††††††††††††††††††††††††††††††††† 2986 BERidderkerk

Tel: †††††††††††††††††††††††††† +31 (0)6 5253 9928

Internet: †††††††††††††††† www.agrund.info

E-mail: †††††††††††††††††††† info@agrund.info

KvK Rotterdam:††††† 24434182