v Context

Flexibiliteit in uw bedrijfsprocessen is van vitaal belang om in een steeds sneller veranderende wereld kwalitatief goede producten en diensten aan te kunnen blijven bieden tegen zo laag mogelijke kosten. Een slagvaardige organisatie stelt dan ook hoge eisen aan haar informatievoorziening voor wat betreft juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid. Daarbij moeten de onderliggende informatiesystemen efficiŽnt te beheren zijn, en snel aan te passen aan de veranderende eisen en wensen vanuit de bedrijfsprocessen. Het werken onder architectuur biedt hiervoor de onmisbare basis.

v Informatiearchitectuur

Een informatiearchitectuur maakt inzichtelijk op welke wijze de technologische mogelijkheden voor het realiseren van uw informatievoorziening een invulling geven aan de informatiebehoeften van uw bedrijfsprocessen. Het verschaft een kader waarbinnen verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden over zaken als inrichting, ontsluiting van gegevens, beheer en beveiliging, en is de basis voor het gecontroleerd en slagvaardig vernieuwen van uw informatievoorziening.

AGrund.informatiespecialist stelt samen met de belanghebbenden in uw organisatie de informatiearchitectuur op. Zijn zelfstandigheid, jarenlange ervaring en gedegen kennis van methoden en technieken staan hierbij garant voor uw resultaat: een uitgebalanceerde architectuur,van een informatievoorziening die uw bedrijfs- processen optimaal ondersteunt.

 

v Resultaat

De opgestelde informatiearchitectuur is een geÔntegreerd model van uw informatievoorziening, waarin alle onderdelen en hun onderlinge samenhang zijn beschreven. Het model wordt zowel voor de huidige situatie als voor de gewenste situatie opgesteld, en verschaft daarmee het referentiekader voor projecten om snel en goed gecoŲrdineerd de vanuit de business noodzakelijke aanpassingen in de informatievoorziening aan te brengen.

Het bevat de volgende onderdelen.

Business Data Model

Beschrijving van de objecten waarover in de verschillende bedrijfsprocessen gegevens worden vastgelegd en geraadpleegd. Ook de onderlinge relaties tussen deze objecten worden in kaart gebracht.

Use Case Model

Beschrijving van de gebruikers (actoren) en de wijze waarop zij de verschillende onderdelen van de informatievoorziening gebruiken bij het uitvoeren van hun werkzaamheden (use cases). Daarbij wordt een relatie gelegd tussen deze use cases en de betreffende bedrijfsprocessen.

Applicatieportfolio

Beschrijving van de informatiesystemen die onderdeel zijn van de informatievoorziening, de gegevensuitwisseling tussen deze systemen onderling en met externe systemen.

 

Adres:††††††††††††††††††††† AGrund.informatiespecialist

††††††††††††††††††††††††††††††††† Zwaluw 5

††††††††††††††††††††††††††††††††† 2986 BERidderkerk

Tel: †††††††††††††††††††††††††† +31 (0)6 5253 9928

Internet: †††††††††††††††† www.agrund.info

E-mail: †††††††††††††††††††† info@agrund.info

KvK Rotterdam:††††† 24434182