v Context

Veel organisaties houden het opstellen en beheren van requirements voor hun informatievoorziening in eigen hand. Logisch, want een gedegen kennis van de ‘business’ is essentieel om te kunnen analyseren aan welke eisen de informatievoorziening moet voldoen om de bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Het goed inventariseren, formuleren en beheren van requirements is echter een vak apart. Om een goede aansluiting met de latere ontwerpactiviteiten te krijgen, is ook enig inzicht in die activiteiten vereist.

Niet zelden is er binnen de organisatie weinig ervaring met het opstellen en beheren van requirements. Natuurlijk is er een groot aanbod van trainingen, maar uiteindelijk is de beste leerschool toch de praktijk. Onvolkomenheden in requirements kunnen echter grote (dure) gevolgen hebben bij realisatie van de informatievoorziening. Er bestaat dan ook vaak behoefte aan begeleiding tijdens het requirementstraject.

v Requirementsbeheer

AGrund.informatiespecialist zet meer dan 20 jaar ervaring in bij de individuele begeleiding van uw medewerkers bij de uitvoering van de requirements-ontwikkeling en de inrichting van requirementsbeheer. Of het nu gaat om een traditionele waterval-methodiek, een meer iteratieve methode zoals RUP of een op agile gebaseerde methode als SCRUM, uw medewerkers leren snel de toe te passen methoden, technieken, standaarden en richtlijnen hiervoor.

 

Dit gebeurt ‘on the job’, zodat de adviezen praktisch zijn en direct kunnen worden toegepast. Door deze koppeling aan hun eigen praktijk zijn uw medewerkers sneller in staat om het geleerde toe te passen.

v Resultaat

Met coaching door AGrund.informatie-specialist verhoogt u het kennisniveau en de praktische vaardigheden van uw medewerkers, en daarmee de kwaliteit van hun werkzaamheden. Tijdens de coaching worden de volgende producten opgeleverd.

Coachplan
Per medewerker wordt een coachplan opgesteld. Hierin wordt afgesproken op welke onderdelen de medewerker gecoacht wordt, en welke van de onderhanden producten, bij de coaching betrokken worden. Tenslotte worden afspraken gemaakt over de plaats en frequentie van coaching.

Sessieverslag

AGrund.informatiespecialist maakt van elke coachingssessie een verslag. Hierin worden de besproken onderwerpen en producten beschreven. Ook worden afspraken voor de volgende sessie genoteerd. Het sessie-verslag is vertrouwelijk, en wordt alleen verstuurd naar de medewerker zelf.

Eindrapport

Na de laatste sessie wordt een eind-rapport opgesteld. Hierin wordt het aantal sessies vermeld, en een opsomming gegeven van de besproken onderwerpen. Ook wordt een advies meegegeven voor verdere ontwikkeling.

 

Coaching.JPG

Adres:                      AGrund.informatiespecialist

                                  Zwaluw 5

                                  2986 BE  Ridderkerk

Tel:                            +31 (0)6 5253 9928

Internet:                  www.agrund.info

E-mail:                      info@agrund.info

KvK Rotterdam:      24434182